articleเลเซอร์รักษา / ฝังเข็ม

เลเซอร์รักษา / ฝังเข็ม

หมวดหมู่: อายุรกรรม

 

การฝังเข็มรักษาคืออะไร เป็นทางเลือกในการรักษาอาการเจ็บป่วยบางประเภทชนิดหนึ่ง การรักษาอาการเจ็บป่วยจำแนกได้ 2 รูปแบบ 

  1. รูปแบบแรกเป็นการรักษาที่ปัจจุบันคุ้นเเคยมากที่สุด การรักษาโดยใช้ยาเพียงอย่างเดียวก็สามารถบรรเทาอาการป่วยได้หรือใช้การผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันบำบัด ยาทีใช้โดยส่วนใหญ่ยาจะเป็นสารชนิดเดียวหรือ สารออกฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์ต่อการรักษาอาการป่วยนั้นหรือบรรเทาอาการป่วยที่เกิดขึ้น

  2. การฝังเข็มจัดอยู่ในรูปแบบการรักษาแบบทางเลือก การฝังเข็มมีพัฒนาการมาหลายพันปี การฝังเข็มช่วยการรักษาโดยการให้กลไกการทำงานของร่างกายกลับสู่ปกติโดยกระตุ้นผ่านทางเส้นลมปราณโดยใช้อุปกรณ์เช่นเข็ม ฝังลงไปในจุดตำแหน่งใต้ผิวหนัง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของลมปราณ การกระตุ้นสารสื่ออักเสบ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมในการควบคุมและรักษาโรคที่เป็น ลักษณะการทำงานรักษาเมื่อเทียบกับยาลดปวด ร่างกายคนเราเมื่อมีการอักเสบจะหลั่งสารทำให้เกิดการอักเสบปวดบวม การใช้ยาบรรเทาปวดจะลดการปวดโดยสรรพคุณของยาจะไปยับยั้งสารสื่อการอักเสบแในรูปแบบของการฝังเข็มกระตุ้นลมปราณทำให้เกิดการหลั่งสารที่ไปปรับสมดุลเพื่อลดการเจ็ดปวด

19 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 8849 ครั้ง

    Engine by shopup.com