articleQ&A เรื่องโรคไตวายเรื้องรัง

Q&A เรื่องโรคไตวายเรื้องรัง

หมวดหมู่: อายุรกรรม

Q1: สุนัข หรือ แมว ถูกวินิจฉัยว่าเป็นไตวายเรื้อรัง รักษาแล้วจะหายมั้ย?

A1 : สั้นๆ ไม่หาย เหมือนคน เป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว ต้องรักษา กินยา ดูแลตัวเองตลอดชีวิต

Q2 : หากเป็นแล้วไม่หาย รักษาไปก็เท่านั้นมั้ย 

A2-1 : คำตอบคือ หากมีข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลา เศรษฐกิจ ผู้ดูแล ไม่ต้องรักษาก็ได้ สัตว์ป่วยจะจากไปเร็วขึ้น และมีคุณภาพชีวิตลดลงตามระดับความรุนแรงของโรค 

A2-2 : หากไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา เศรษฐกิจ และผู้ดูแล รักษาได้ ไม่หาย จุดประสงค์หลักคือช่วยให้สัตว์มีชีวิตยืนยาวขึ้น และ ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

Q3 : แล้วรักษาอย่างไร?

A3 : ตามมาตรฐานาชีพแล้ว สัตวแพทย์ ต้องทำการวินิจฉัยก่อนว่าน้องป่วยอยู่ในระดับขั้นไหนแล้ว ปกติสัตวแพทย์จะบอกระยะได้โดย

  1. ตรวจวัดระดับของเสียในเลือดที่เรียกว่า  “creatinine”
  2. วัดความดันว่าสูงหรือไม่
  3. วัดระดับสัดส่วนของ ”protein”  และของเสีย “creatinine” ในปัสสาวะ ที่เรียกว่า “Urine Protein-Creatinine Ratio”

Q4 : ตรวจเลือด หรือ ปัสสาวะแค่นี่พอมั้ย?

A4 : ไม่พอ ควรวัดระดับ  calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride  ด้วย หากสัตว์ป่วยผอมมากอาจต้องวัดระดับ protein และ albumin ด้วย นอกจากนี้การ ultrasound  ดูไต ทั้งขนาด และ เนื้อไตว่ามีวิการมากน้อยแค่ไหน ก็จะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์มากขึ้น และยังเป็นการตรวจคัดกรองอวัยวะในช่องท้องส่วนอื่น เช่น ตับ, ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ, ม้าม, ลำไส้ ฯลฯ

Q5 :  ทำไมต้องตรวจความดัน

A5 : หากดูระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับไตแล้วจะมีส่วนของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงไต ซึ่งหลอดเลือดส่งเลือดผ่านมาได้ ต้องอาศัยการปั้ม ทำงานของหัวใจ ดังนั้นในการตรวจ รักษา ดูแล สัตว์ป่วยโรคไตวาย ต้องดูเรื่องของหัวใจ ระบบหลอดเลือด และความดัน 

Q6 : รักษาสัตว์ป่วยโรคไตวายเรื้อรังกินยาอย่างเดียวพอมั้ย

A6 : ไม่พอ สิ่งที่สำคัญมากกว่ายา คือเมื่อได้รับยามาแล้ว สามารถจัดการบริหารยาให้สัตว์ได้รับยาตามที่ควรจะเป็นหรือไม่  จัดการด้านอาหารให้ได้รับอาหารเพียงพอหรือไม่  และการจัดการสัตว์ป่วย  ยาที่ใช้ต้องมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพพอ การช่วยให้สัตว์ได้รับอาหาร (Assited Feeding) เป็นสิ่งสำคัญมาก และทำได้ยากมากโดยเฉพาะในสุนัข

Q7: แนวทางการรักษาโรคไตวายเรื้อรังมีแค่กินยา กินอาหารรักษาโรค และให้น้ำเกลือเท่านั้นหรือ

A7 : ในทางปฎิบัติสำหรับสัตว์ อาจจะดูเหมาะสมสุด แต่หากเจ้าของพร้อมให้ความร่วมมือ และต้องการยืดอายุสัตว์ต่อไป สามารถใช้การล้างไตผ่านหน้าท้อง  (Peritoneal Dialysis),  การฟอกเลือด (Haemodialysis),  การเปลี่ยนไต (Kidney  Transplant) หรือการรักษาด้วย Stem cell   

Q8 : Intestinal  Dialysis คืออะไร

A8: Intestinal dialysis เป็นหลักการใช้ แบคทีเรียที่มีประโยชน์ ให้ทำหน้าที่ในการดึงของเสียโดยเฉพาะ โมเลกุลของไนโตรเจนออกจากเส้นเลือดฝอยจากบริเวณลำไส้ใหญ่ เพราะแบคทีเรียทำงานโดยใช้ไนโตรเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม เป็นการช่วยให้ระดับของเสียในเลือดที่มีไนโตเจนเป็นองค์ประกอบลดลง 

 

***Renal Dog***

***Renal Advance Dog***

***Renal Cat***

***Renal Advance Cat***

19 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 28665 ครั้ง

    Engine by shopup.com